raam jaarrekeningen

Accountantspraktijk Houwaart B.V. is een onafhankelijk en zelfstandig opererend accountantskantoor. Uw accountant en tevens contactpersoon is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Tijdens de opdracht wordt er een digitaal gestandaardiseerd werkprogramma afgewerkt, waarin alle relevante posten zijn opgenomen. De specificaties en conclusies worden vastgelegd in een dossier. Na beoordeling door de verantwoordelijke accountant wordt de verklaring opgenomen in de rapportage. Tot de afrondende werkzaamheden behoort de jaarrekeningbespreking met de opdrachtgever.