André en Annette HouwaartWelkom!

Welkom bij de accountantspraktijk Houwaart: Accountants voor het midden- en kleinbedrijf. Onze dienstverlening bestaat uit:

Persoonlijke benadering

Accountantspraktijk Houwaart B.V. is een professionele accountantspraktijk in de historische dorpskern van Noordwijk-Binnen. De 6 MEDEWERKERS verrichten financiële diensten voor het lokale midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

Door bewuste kleinschaligheid blijft de persoonlijke betrokkenheid naar het MKB, non-profitorganisaties en particulieren gewaarborgd.

Breed scala aan werkzaamheden

De werkzaamheden worden verricht voor bedrijven en instellingen met verschillende rechtsvormen, zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma, besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Deze werkzaamheden variëren van het verwerken van administraties, de controle van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van jaarprognoses, het verzorgen van belastingaangiften, het begeleiden van aan- en verkoop van ondernemingen, het begeleiden van starters en ZZP’ers tot al hetgeen hiermee verband houdt.

Tevens is er in de accountantspraktijk een speciale afdeling salarisadministratie voor de verwerking van salarisstroken, het opstellen van aangiften loonheffing en de ondersteunende advisering rond de loonadministratie.

De praktijk voert ook interim-managementopdrachten uit op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en interne beheersing. Op locatie van cliënten is middels detachering ook administratieve ondersteuning mogelijk van operationeel tot managementniveau.

Ons kantoor heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd van specialisten die ons kunnen bijstaan op velerlei gebied. Dit kan met specifiek advies, ter ondersteuning van onze werkzaamheden of als second opinion.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Via de NIEUWSFEED op onze website en middels (digitale) nieuwsbrieven houden wij onze opdrachtgevers geïnformeerd over actuele fiscale en administratieve onderwerpen.

Kwaliteit gewaarborgd

Aan de praktijk zijn twee certificeringsbevoegde accountants-administratieconsulenten verbonden. Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA.

Binnen de praktijk wordt gewerkt met een modern digitaal kwaliteitsbeheersingssysteem om een standaard basiskwaliteit van onze dienstverlening te garanderen en om te voldoen aan de geldende richtlijnen en standaarden voor accountants, zoals de HRA, de NV-COS (Handleiding Regelgeving Accountancy en Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden), Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants).